Tuesday, February 8, 2011

घराच्या बागेत लॉन करायचे आहे, याबाबत माहिती द्यावी.

ज्या जागेवर लॉन तयार करायचे, ती जागा चारही बाजूंनी मोकळी हवा येईल, जिथे नेहमी सूर्यप्रकाश येत असेल अशी निवडावी. ज्या ठिकाणी लॉन लावायचा आहे ती जमीन उत्तम निचरा करणारी पाहिजे. ज्या जागेवर लॉन लावायचे आहे, तेथे पाण्याची भरपूर उपलब्धता असावी. लॉन लागवडीपूर्वी जमीन कुदळ-फावड्याने खोदून तीन-चार वेळा माती खालीवर करावी. नंतर सपाट करून त्यावर भरपूर प्रमाणात शेणखत मिसळावे. रानटी गवत, अनावश्‍यक असलेली झुडपे तोडून टाकावीत. जमीन तयार करताना तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कीडनाशके मिसळावीत, तसेच लॉनच्या जलद वाढीसाठी सेंद्रिय आणि रासायनिक खतांची मात्रा मातीत मिसळावी. आपल्याकडे बहुतेक ठिकाणी हरळी गवत लॉनसाठी वापरले जाते. गवताच्या पात्याच्या आकारानुसार विविध प्रकार उपलब्ध आहेत. यामध्ये ऍग्रिटीस टिनीअस, ऍग्रिटीस कॅनीना, फिस्टूला ओव्हीना, किस्टूला रूबरा, पोरीनिअल रे ग्रास, मेक्‍सिकन गवत हे प्रकार आहेत. लॉन लागवड पेरणी पद्धत, टोकण पद्धत, गादी पद्धतीने केली जाते. पेरणी पद्धतीमध्ये गवताचे बी लागवडीसाठी वापरतात. टोकण पद्धतीमध्ये टोकणाच्या साह्याने छिद्र पाडून 5 ु 5 सें.मी. अंतरावर गवताची लागवड मुळासकट करतात. गादी पद्धतीने लागवड करताना गवताची विशिष्ट आकाराच्या गादीची लागवड करण्यात येते.

लॉन जिथे लावायचे असेल त्या जागेवर खत व माती यांचे मिश्रण जमिनीवर समांतर पसरावे व नंतर निवडलेल्या गवताचे छोटे छोटे हिस्से (मुळासकट) ठराविक अंतराने जमिनीत दाबून टाकावे. जवळ जवळ गवत लावल्याने लॉन लवकर तयार होते. गवत लावल्यानंतर पाणी शिंपडणे आवश्‍यक आहे. लॉनला रोज सायंकाळी पाणी द्यावे. पावसाळ्याच्या सुरवातीला लॉनची लागवड केल्यास वाढ झपाट्याने होते. लॉन लावल्यानंतर 15 ते 20 दिवसांनी त्यावरून रोलर फिरविला, तर गवताची मुळे सगळीकडे सारख्या प्रमाणात जमिनीत जातील व समप्रमाणात रुजतील. शिवाय लॉन सर्वत्र सारखे होण्यास मदत होईल. तयार झालेले लॉन मशिनच्या साह्याने कापायला हवे, गवत कापताना मशिन एका बाजूने सरळ राहील, तसेच मध्ये कोणतीही जागा सुटणार नाही याची काळजी घ्यावी. गवत कापून झाल्यावर लॉनची कडा सुटणार नाही, याची काळजी घ्यावी. गवत कापून झाल्यावर लॉनच्या कडा खुरप्याने कापून टाकाव्यात. लॉनला नियमित सकाळ-संध्याकाळ पाणी द्यावे. हिवाळ्यात एक दिवसाआड, तसेच पावसाळ्यात गरजेनुसार पाणी द्यावे.सुंदर लॉन तयार करण्यासाठी लॉनला लागणाऱ्या खताकडे वेळोवेळी लक्ष देण्याची गरज असते. त्यासाठी गवत कापणीनंतर शेणखत व मातीचे मिश्रण पसरविणे फायदेशीर असते. हे मिश्रण फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात गवताला दिले पाहिजे. बाजारात लॉनसाठी लागणारी खते उपलब्ध आहेत तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार त्यांचा वापर करावा.

No comments:

Post a Comment