Friday, February 4, 2011

बागेत असावी क्‍लेरोडेन्ड्रॉनची वेल

नाजूक खोडाच्या, सुंदर आकर्षक पाने व फुले असणाऱ्या वेली व लता लावूनही बाग सुशोभित करता येते. अनेकदा तारेचे कुंपण झाकण्याकरिता ओबड-धोबड भिंतीवर वाढविण्याकरिता किंवा उंच भिंत तयार करण्याकरिता वेलींचा वापर करण्यात येतो. या वेलींमुळे नको असलेला भाग दडवणे व सुशोभीकरण असा दुहेरी फायदा होतो. क्‍लेरोडेन्ड्रॉन ही अशीच एक शोभिवंत फुले व पाने असणारी वनस्पती आहे.

क्‍लेरोडेन्ड्रॉन ही सर्वसामान्यतः बुटकी किंवा मध्यम प्रमाणात उंच वाढणारी वनस्पती आहे. वेलीला भरपूर फांद्या फुटतात, त्यामुळे अल्पावधीतच भिंत किंवा कुंपण झाकून टाकण्यासाठी ही वेल वापरावी. क्‍लेरोडेन्ड्रॉनची पाने गडद, काळपट-हिरव्या रंगाची, रुंद, साधारण अंडाकृती व चमकणारी असतात. वेलींवर पानेही भरपूर असतात. क्‍लेरोडेन्ड्रॉनची फुले गुच्छामध्ये येतात. फुले गडद केशरी - लाल रंगाची असतात. वेलीला हिवाळ्यात भरपूर फुले येतात.

वेलीची वारंवार छाटणी करून नवीन फुटीला चालना दिल्यास भरपूर फुलांनी वेल आकर्षक दिसेल. क्‍लेरोडेन्ड्रॉनची वेल निमसावलीत लावावी. याची अभिवृद्धी गुटी कलम किंवा मुळ्यांभोवती येणाऱ्या फुटव्यांद्वारे करता येते. असे फुटवे अलग करून कुंडीमध्ये किंवा जमिनीत लावावेत. क्‍लेरोडेन्ड्रॉनला सुरवातीला आधाराची आवश्‍यकता असते. कुंडीतील रोप हवे तेवढे उंच वाढताच त्याचा शेंडा छाटावा. कुंडी अगदी लहान न घेता किमान 30 सें.मी. व्यासाची 30-40 सें.मी. उंच घ्यावी. सुरवातीला काठीचा आधार देऊन वेल वाढवावी, ही कडक खोडाची वेल असल्याने एकदा खोड भक्कम वाढल्यावर आधार देण्याची गरज नसते.

छाटणी करून वेलीचा आकार आटोपशीर राखावा, वेल जेव्हा फुलांनी डवरते, त्या वेळी कुंडी दिवाणखान्यात ठेवावी. क्‍लेरोडेन्ड्रॉनची फुले पाच, गोलाकार, गडद केशरी, लाल रंगाच्या पाकळ्यांची असतात. फुलांतील पुंकेसर लांब असतात व फुलाच्या आकर्षकतेत भर टाकतात. फुलांच्या कळ्या व निदलपुंजदेखील गुच्छाची आकर्षकता वाढवतात. किंबहुना, फुलाच्या निदलपुंजाचा वापर ड्राय-फ्लॉवर ऍरेंजमेंट करताही होऊ शकतो. टेरेस गार्डनमध्ये भिंतीवर वाढविण्याकरिता क्‍लेरोडेन्ड्रॉन ही एक उत्कृष्ट वेल आहे. हिच्या शोभिवंत पाने व फुलांमुळे ती सहज बागेची शोभा वाढवते.

No comments:

Post a Comment