Friday, February 4, 2011

चिंचेची लागवड कशी करावी?

मध्यम ते हलकी, डोंगर उताराची, मध्यम खोल जमीन चिंच लागवडीसाठी योग्य असते. चिंचेचे झाड विविध प्रकारच्या हवामानात चांगले वाढते; मात्र उष्ण व समशीतोष्ण हवामान उत्तम असते. अभिवृद्धी बियांपासून रोपे तयार करून अथवा भेट कलम, शेंडा कलमे करून केली जाते. चिंचेची व्यापारी तत्त्वावर लागवड करताना कलमे वापरून करावीत. लागवडीसाठी 10 ु 10 मीटर अंतर ठेवावे. 1 ु 1 ु 1 मी. आकाराचे खड्डे खणून घ्यावेत. खड्डा भरताना त्यामध्ये तळाला पालापाचोळा टाकून 15 ते 20 किलो चांगले कुजलेले शेणखत अधिक पोयटा माती व दीड किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट अधिक 100 ग्रॅम फॉलिडॉल किंवा कार्बारिल पावडर यांच्या मिश्रणाने भरावा. पूर्ण वाढलेल्या झाडास (पाच वर्षांनंतर) 500 किलो शेणखत, 500ः250ः250 ग्रॅम नत्र, स्फुरद व पालाश प्रति झाड द्यावे. प्रतिष्ठान, नंबर 263, अकोला स्मृती, अजंठा गोडचिंच या लागवडीयोग्य जाती आहेत.

- 02426 - 243247
कोरडवाहू फळ संशोधन प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

No comments:

Post a Comment